İstanbul’u Paylaş ve Uç

One Istanbul & Turkish Airlines

Yarışma Katılım Koşulları


KAMPANYA ve YARIŞMA HAKKINDA

Bu kampanya; Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) tarafından, Türk Hava Yolları (THY) iş birliği ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) destekleri ile Instagram’da İstanbul ile ilgili fotoğraf paylaşımını arttırmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu proje; popüler fotoğraf paylaşım sosyal platformu Instagram kullanıcılarının, İstanbul’da var olan destinasyonlar, müze ve ören yerleri, tarihi, turistik ve kültürel değerler ile ilgili görsel eserlerin üretimini ve bu eserlerin sosyal mecralarda paylaşımını arttırmayı hedeflemektedir. Aynı kapsamda, bu kampanya dahilinde paylaşılan görsel eserlerden en güzel olanlarını seçmek üzere bir de yarışma düzenlenmektedir.

1. TUGEV, İstanbul’da var olan destinasyonlar, müze ve ören yerleri, tarihi, turistik ve kültürel değerler ile ilgili fotoğraf üretimi ve paylaşımını artırmak amacıyla Instagram’da İstanbul’u Paylaş, Kazan isimli bir tanıtım kampanyası düzenlemektedir. TUGEV ayrıca farklı dönemlerde, bu eserlerden en güzel olanlarını seçmek ve bazı eser sahiplerini ödüllendirmek için bir de yarışma düzenlemektedir.

2. Katılımcılar Instagram hesapları üzerinden paylaştıkları eserlerinin “Açıklama” (Captions) kısmında #oneistanbul ve #turkishairlines hashtag’lerini etiketleyerek kampanya ve yarışmaya katılabilirler. Kampanyaya katılan eserlerden bazıları www.oneistanbul.city/turkishairlines/ websitesinde, www.instagram.com/oneistanbul ve/veya www.instagram.com/turkishairlines Instagram hesaplarında, One Istanbul ve Türk Hava Yolları’nın tüm diğer dijital varlıklarında ve sosyal medya hesaplarında ve bunlarla sınırlı olmayıp tüm fiziksel tanıtım mecraları ve her türlü reklamlarında kullanılabilecektir.

3. Instagram’da #oneistanbul ve #turkishairlines hashtag’leriyle etiketlenerek paylaşılan fotoğraflar arasından, @oneistanbul ve @turkishairlines Instagram hesaplarını aynı anda takip eden eser sahiplerinin kısa listeye girmeye değer bulunan eserleri, yarışma Seçici Kuruluna sunulacak ve dereceye giren eser sahipleri ödül kazanacaklardır.

4. Dereceye giren eser sahiplerine, Türk Hava Yolları tarafından çift kişilik gidiş-dönüş uçak bileti ödül olarak verilecektir. Konaklama giderleri, pasaport harcı, vize masrafları ile kişilerin şahsi diğer harcamalarında düzenleyicinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5. Dereceye giren eserler TUGEV ve/veya THY’nin çeşitli dijital ve fiziksel pazarlama, halkla ilişkiler ve tanıtım mecralarında sergilenebilecek veya paylaşılabilecektir.

6. Yarışmaya katılım için herhangi bir satın alma koşulu aranmamaktadır ve katılım ücretsizdir. Yarışmaya katılım adedi konusunda bir sınırlama yoktur.

7. Detaylı bilgi, @oneistanbul (www.instagram.com/oneistanbul) ve/veya @turkishairlines (www.instagram.com/turkishairlines) Instagram hesabında ve/veya www.oneistanbul.city/turkishairlines/ web sitesinde bulunmaktadır.TANIMLAR:

Düzenleyici: Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV).

Kampanya: Zaman sınırı olmaksızın, Instagram kullanıcılarının #oneistanbul ve #turkishairlines etiketlerini kullanarak İstanbul’da var olan destinasyonlar, müze ve örenyerleri, tarihi, turistik ve kültürel değerler ile ilgili görsel eserlerini kendi Instagram hesaplarında yayınlamak suretiyle paylaştıkları proje.

Katılımcı: Kampanya’ya, görsel eserlerinin “Açıklama” (Captions) kısmında #oneistanbul ve #turkishairlines etiketlerini kullanarak Yarışmacı olmaya hak kazanan ya da kazanmayan tüm Instagram.com sitesi ve mobil uygulaması kullanıcıları

Seçici Kurul: Kampanya’ya gerçekleştirilen katılımların içinden Yarışma Koşulları’na uygun olan eserler ile ilgili niteliksel değerlendirmelerle seçimi gerçekleştirecek olan kurul/kişiler topluluğu.

Yarışma: Kampanya’ya katılan fotoğraf sahiplerinden www.instagram.com/oneistanbul ve www.instagram.com/turkishairlines Instagram hesaplarını takip ederek, fotoğraflarını #oneistanbul ve #turkishairlines hashtag’i ile etiketleyerek “ Açıklama (Caption)” kısmında yayınlamak suretiyle paylaşan kişiler arasından, Katılım Şartlarına uygun olarak çeşitli dönemlerde Seçici Kurul aracılığıyla yapılacak değerlendirmelerle gerçekleştirilecek ödüllü proje

Yarışmacı: Katılımcı’lar arasından Yarışma Koşullarına uygun şekilde fotoğraf paylaşan ve aynı zamanda www.instagram.com/oneistanbul ve www.instagram.com/turkishairlines Instagram hesaplarını takip eden kişilerYARIŞMANIN KONUSU:

Düzenleyici, İstanbul’da var olan destinasyonlar, müze ve ören yerleri, tarihi, turistik ve kültürel değerler ile ilgili fotoğraf üretimi ve paylaşımını artırmak ve bu eserlerin sosyal mecralarda paylaşımını artırmak amacıyla Instagram’da İstanbul’u Paylaş, Kazan isimli bir tanıtım kampanyası düzenlemektedir.


KATILIM ŞARTLARI VE YARIŞMA KOŞULLARI:

1. Genel Şartlar ve Katılım:

1.1.

Yarışmaya T.C. vatandaşı olan/olmayan, yarışma dönemleri başlangıç günleri itibarı ile 18 yaşını doldurmuş tüm gerçek kişiler katılabilir. 18 yaşından küçük olanlar ile sahte hesaplardan yapılan paylaşımlar veya başkası adına yarışmaya katılan kişiler, bu yarışmaya katılamaz, katılmış olsalar dahi ödül kazanamazlar. Tüzel kişiliği haiz olsun veya olmasın herhangi bir ortaklık, adi ortaklık vs. yarışmaya katılamaz, katılmış olsalar dahi ödül kazanamaz ve ödül kendilerine verilmez.

1.2.

Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya katılım adedi sınırlandırılması yoktur.

1.3.

Yarışma ile ilgili her türlü bilgi, www.oneistanbul.city/turkishairlines/ internet sitesi üzerinde yayınlanacaktır.

1.4.

Katılımcıların yarışma şartlarına uygun olarak Instagram’a yükleyecekleri fotoğraflarda adet sınırı yoktur.

1.5.

Yarışma kapsamında, sayfaya yüklenecek fotoğraf ve/veya fotoğraf altında yazılacak “Açıklamalar” (Captions) ve “Yorumlar” ’da (Comments), siyasi, felsefi veya dini propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanamaz, terör propagandası veya toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz, ima dahi edilemez veya dolaylı olarak bu anlamlar çıkacak paylaşımlar yapılamaz. Sayfaya yüklenecek fotoğraflar, toplum tarafından kabul edilen genel ahlak kurallarına uygun olmalıdır. Konusu suç teşkil eden, herhangi bir açıdan toplumu infiale sürükleyecek tema, içerik ve görüntüde hiçbir fotoğraf, video veya yorum sayfaya yüklenemez. Bu nevi eserlerin yüklenmesi ve her nasılsa sayfada görüntülenmesi halinde tek sorumlu katılımcı olacak ve düzenleyicinin bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunma hakkı saklı olacaktır.

1.6.

Düzenleyici, ihtiyaç duyması halinde katılımcıların gönderdiği eserlerin kendisine ait olduğunu kanıtlamasını ve/veya eserlerin orijinal versiyonunu Düzenleyici’ye teslim etmesini talep edebilir.

1.7.

Katılımcılar, yarışma koşullarına uygun olarak kampanya ve yarışmaya katıldıklarında, burada tanımlanan Katılım Şartları ve Yarışma Koşullarını okuyup anlayarak kabul etmiş sayılır.

1.8.

Yarışma; Düzenleyici, THY, Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları haricinde, Yarışma dönemleri başlangıç günleri itibarı ile 18 yaşını doldurmuş tüm Instagram kullanıcılarının katılımına açıktır.

1.9.

Katılımcılar, kampanya ve yarışma dahilinde yayınladıkları fotoğrafların içeriğinde yer alan tüm görsel unsurlar, metinler ile eser ve icralara ilişkin gerekli izinlerin alındığını, bu eserler üzerindeki hakları devretme konusunda tam yetkili olduğunu, eserler üzerindeki hakları başka bir gerçek ve/veya tüzel kişiye devretmediğini ve/veya devredemeyeceğini, işbu muvafakatname’nin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan veya Sınai Mülkiyet Kanunu’ndan kaynaklanan tüm hakları kapsadığını, üçüncü şahısların bu film üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını ve üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde hukuki ve cezai sorumluluğun kendilerine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

1.10.

Düzenleyici önceden haber vermeksizin Katılım Şartları ve Yarışma Koşullarında, tek taraflı olarak ve bildirime gerek bulunmaksızın değişiklik yapabilme, herhangi bir anda iptal etme veya yarışma koşullarının süresini kısaltma veya uzatma, ödülleri değiştirme, yarışmayı durdurma veya geçersiz kılma hakkını hiçbir sorumluluk altında kalmadan veya tazminat istemsiz saklı tutar. Katılım Şartları ve Yarışma Koşullarında yapılan değişiklikler www.oneistanbul.city/turkishairlines/ web sayfasında yayınlanacaktır.

1.11.

Yarışmaya katılan kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, tüm verilerinin işlenmesine, düzenleyici tarafından kendileri ile irtibata geçilmesine, SMS, e-posta vs. gönderilmesine kayıtların saklanılması ve yarışma amacına uygun olarak kullanılmasına izin vermişlerdir.

1.12.

Yarışma sırasında herhangi bir sebeple meydana gelebilecek teknolojik ve teknik aksaklıklar nedeniyle, Düzenleyicinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

1.13.

Yarışmacılar, ödül kazandığı takdirde, düzenleyici yalnızca ödül biletleri sağlamakla yükümlüdür. Yarışmacıların bu ödülü kullandıkları sırada, ödül için seyahate başlamaları öncesinde ve veya sonrasında meydana gelebilecek herhangi bir zarardan veya sorundan, kendisinin her türlü ihmal ve kusurlarından kaynaklanabilecek maddi, manevi, bedeni bir zarar veya ziyandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ dan kaynaklı olarak hava yolu şirketi veya otel için yapacakları taleplerinden, çalıntı eşyadan, herhangi bir doğrudan veya dolaylı kaza geçirmesinden veya benzeri bir zarar görmesinden, hava yolları veya otel tarafından sunulacak hizmetlerden memnun kalmamalarından veya bunların standartların, doğacak farklılıklardan, uçuş iptali, gecikme, ertelenme ya da rota değişikliklerinden dolayı doğrudan veya dolaylı olarak Düzenleyiciye herhangi bir sorumluluk atfedilemeyecektir. Bu tip bir durumda Düzenleyici, her türlü ayıplı hizmet taleplerinden muaf olacaktır.

1.14.

Yarışmacılar, ödül kazandıkları takdirde bu ödülü herhangi bir şekilde devredemez veya üçüncü kişilere kullandıramaz.

1.15.

Yarışmacıların üçüncü kişilere ait, telif hakkı olsun veya olmasın internet, sirküler gazete veya sınırlayıcı olmamak üzere herhangi bir mecradan aldıkları görsel veya diğer kayıtlar ile photoshop vs. gibi gerçeği yansıtmayan görseller ve yöntemlerle yarışmaya katılamaz, katılsalar dahi ödül kazanamazlar. Bu tip bir durumda cezai ve hukuki sorumluluk doğrudan Yarışmacının üzerinde olacaktır.2. Yarışma Kurgusu:

Yarışma kurgusu gereği, katılımcıların İstanbul temalı görsel eserlerini, “Açıklama (Caption)” kısmında #oneistanbul ve #turkishairlines etiketleriyle kendi Instagram hesaplarında paylaşmaları ve @oneistanbul ve @turkishairlines Instagram hesaplarını takip etmeleri gerekmektedir.


2.1.

#oneistanbul ve #turkishairlines etiketleri ile Instagram’a yüklenerek paylaşılan fotoğraflar, Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek, gerekli katılım şartlarını sağlayan eserler Yarışmaya otomatik olarak dahil olacaktır.

2.2.

Kampanyaya katılmak için @oneistanbul ve @turkishairlines Instagram hesaplarını takip etmek bir ön koşul olmamakla beraber, Yarışmada Ödül değerlendirilmesine alınacak eser sahiplerinin @oneistanbul (www.instagram.com/oneistanbul) ve @turkishairlines (www.instagram.com/turkishairlines) Instagram hesaplarını takip etmeleri zorunludur. Yarışma koşullarını yerine getirmek için; #oneistanbul ve #turkishairlines etiketlerinin Instagram paylaşımının “Açıklamalar (Captions)” kısmında eksiksiz ve hatasız yazması zorunludur. Aksi bir durumun tespiti halinde, gerçek kişiler ödül kazanmaya hak kazansa dahi ödülleri kendilerine verilmez.3. Seçim ve Ödüllendirme:

Her Yarışma Dönemi Yarışma Şartlarına uygun eserler “www.oneistanbul.city/turkishairlines/” sayfasından izlenebilecek ve bu eserler arasından Seçici Kurul Üyeleri tarafından şans faktörü olmaksızın niteliksel özelliklerle temel fotoğraf prensipleri dahilinde üretilmiş eserlerden 3’er asil ve 3’er yedek eser sahibi seçilecektir.


3.1.

Her katılımcının Yarışma Dönemi boyunca 1 (bir) adet Ödül kazanma hakkı vardır.

3.2.

Kazanılan ödüller başkasına devredilemez, satılamaz, takas edilemez.

3.3.

Yarışma dönemleri sonunda Ödül kazanan kullanıcılar www.oneistanbul.city/turkishairlines/, www.instagram.com/oneistanbul ve/veya www.instagram.com/turkishairlines sayfalarında açıklanacak ve kazanan kişilere One Istanbul Instagram hesabından direk mesaj (DM) atılarak ve/veya eser sahiplerinin ödüle layık görülen eserlerinin Instagram’daki paylaşımlarının altına @oneistanbul hesabı tarafından yorum yazılarak, ve/veya e-posta yoluyla bildirimi yapılacaktır.

3.4.

Kazanan katılımcıların bu ilanı takiben 7 (yedi) iş günü içerisinde Düzenleyici’ye şahsen veya e-posta yoluyla müracaatı gerekmektedir.

3.5.

Her Yarışma Dönemi sonunda Düzenleyici’nin belirleyeceği şartlar ve koşullarla önceki dönemlerin ve gerçekleşen dönemin derece alan fotoğrafları sergilenebilecek, ödül kazanan eser sahipleri ile ödül töreni, yemek ve toplantı organizasyonları gerçekleştirilebilecektir.

3.6.

Yarışmaya katılan kullanıcıların, yarışma bitip, ödülleri tespit ve teslim edilene kadar Instagram üzerinde kullandıkları isim/hesap isimlerini veya ödüle hak kazanan fotoğraf paylaşımlarını değiştirmemeleri veya silmemeleri gerekmektedir. Katılımcıların beyan ettikleri bilgilerin gerçek oldukları varsayılır, yarışmanın sonuçlanma aşamasında dahi bilgilerin gerçek olmadığı ortaya çıkarsa, Düzenleyici’nin katılımcının verilerini silme ve yarışmadan diskalifiye etme hakkı saklıdır.

3.7.

Kazananın sorumluluğunda olan edinimlerin zamanında ve olması gerektiği şekilde yerine getirilmemesi durumunda, Düzenleyici hiçbir şekilde sorumlu olmayıp, bu durumda Seçici Kurul tarafından belirlenen yedek kişiler ödüle hak kazanacaktır. Bu halde kazanan, hiçbir nam ve isim altında talepte bulunamaz.

3.8.

Yarışma için gönderilmiş tüm materyaller, Katılım Şartları ve Yarışma Koşulları’na uygun olmalıdır. Düzenleyici, kabul edilemez veya yasa dışı olan veya uygun görmediği herhangi bir eseri önceden uyarıda bulunmaksızın yarışmadan kaldırabileceği gibi, bu içerikten kaynaklanan hukuki, cezai ve idari sorumluluk ilgili katılımcıya aittir, bu tür sorumluluklardan Düzenleyici sorumlu tutulamaz.4. Ödüller:

4.1.

Yarışmanın birincisine business sınıfı (R class) gidiş - dönüş çift kişilik uzak uçuş (long haul) uçak bileti (tüm vergiler kullanıcıya ait olmak üzere) (codeshare seferler hariç); yarışmanın ikincisine business sınıfı gidiş - dönüş çift kişilik yakın uçuş (short haul) uçak bileti (tüm vergiler kullanıcıya ait olmak üzere) (codeshare seferler hariç) ; yarışmanın üçüncüsüne ekonomi sınıfı (N class) gidiş - dönüş çift kişilik yakın uçuş (short haul) uçak bileti (tüm vergiler kullanıcıya ait olmak üzere) (codeshare seferler hariç) verilecektir.

4.2.

Rezervasyon onayı koltuk müsaitliğine tabidir.

4.3.

Daha önceden talep edilmemiş tarih değişiklikleri kabul edilmeyecektir.

4.4.

Hediye biletler para karşılığında değiştirilemez, yeniden yönlendirilemez, devredilemez

4.5.

Anlaşma ile sağlanan seyahatlere ait havalimanı vergileri, bagaj aşım ücretleri ve/veya diğer ücretler karşılanmayacaktır

4.6.

Anlaşma ile sağlanan seyahatlerde genel, tıbbi ve/veya diğer ücretler karşılanmayacaktır.

4.7.

Yolcular seyahatlerinde pasaport ve vize gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

4.8.

Türk Hava Yolları bu koşullar ve kuralları, kanun ve düzenlemeler gereğince; dilediği zaman, katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.5. Eser Kullanım ve Telif hakları:

5.1.

Kampanya ve Yarışma’ya eserlerini #oneistanbul ve #turkishairlines hashtag’leriyle etiketleyerek katılan tüm Katılımcı ve Yarışmacı’ların eserlerinin yayın, telif, kullanım ve sergileme hakları eser sahipleriyle birlikte Düzenleyici ve THY’ye de ait olacaktır.

5.2.

Kampanya ve Yarışma’ya katılan eserler Düzenleyici ve THY tarafından kitap, katalog, ev içi ve ev dışı reklam, broşür, sergi, basın toplantısı, basın açıklaması, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda önceden izin almaksızın, eser sahibinin isim soyisim ve/veya Instagram hesap ismi belirtilme zorunluluğu olmaksızın kullanılabilir. Yarışmaya katılan eser sahibi bu tip bir durumda herhangi bir hak, tazminat veya gelirlerden pay talep edemeyecektir.

5.3.

Eser sahibi olan Kampanya ve Yarışma Katılımcıları, Düzenleyici ve THY tarafından pazarlama ve reklam amacıyla kullanılan eserleri için, Yarışma Koşulları kapsamında verilen ödüllerden başkaca herhangi bir hak talep etmeyeceğini, telif hakkı ya da maddi manevi tazminat talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.4.

Başka kişilere ait eserlerin katılımcılar veya yarışmacılar tarafından, Düzenleyici tarafından bilinmeyen ve bilinebilecek durumda olmayan bir şekilde Instagram’a yüklenmesi ve yayınlanması halinde, Düzenleyici hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda, Düzenleyici’nin Katılımcı’ya maddi-manevi zararlarından dolayı rücu hakkı saklıdır.6. Özel Koşullar:

6.1.

Instagram.com internet sitesi ve mobil uygulaması, yarışma ile doğrudan alakalı olmayıp, yarışma sürecini yönetmemekte, yarışmayı maddi olarak desteklememekte veya yarışmadan maddi çıkar sağlamamaktadır.

6.2.

Instagram.com sitesi ve mobil uygulamasının; kendi bünyesinde yapacağı her türlü değişiklik, kaldırma, kapatma, yenileme, format düzenleme, yazılım ve algoritma değişikliği ve bunlarla sınırlı kalmaksızın yarışmanın seyrini değiştirebilecek her türlü değişiklikten Düzenleyici sorumlu değildir.

6.3.

Yasal müdahale gerektiren bir durumda Türkiye Cumhuriyeti yasaları altında İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerine başvurulacaktır.7. Gizlilik Koşulları:

7.1.

Yarışmacılar, yarışmaya katılım için gerekli olan bilgi, belge, görsel veya yapılacak yarışmada ihtiyaç duyulan ve kullanılacak bilgilerini Düzenleyici ile paylaşmakta olduğunu kabul ve beyan eder eder.

7.2.

Yarışmacıların, yarışmaya katılımı için zorunlu olan veya verilen hizmetlerde ihtiyaç duyulan bilgiler alınmakta ve saklanmaktadır. Yarışmacı bu duruma gayri kabili rücu şekilde onay vermiştir.

7.3.

Yarışmacıların sağladığı bilgiler korunmakla birlikte, kullanıcı bilgilerine yetkisiz erişimlerin engellenmesi için gerekli ve asgari güvenlik önlemleri alınmaktadır.

7.4.

Esas itibariyle, yarışmacının bilgileri üçüncü kişilerle gerekli olmadığı, yarışmayı kazanmadığı veya kendileri ile iletişimin zorunlu olmadığı durumlarda saklanacaktır. Ancak, yasal bir zorunluluk veya yetkili adli ve idari otoritelerin bu bilgileri talep etmesi durumunda, düzenleyici bu bilgileri ilgili makamlar veya yetkili makamın talebi olduğu takdirde kamu ile paylaşılabilecektir. Yarışmacı, bu durumu gayri kabili rücu şekilde kabul beyan ve taahhüt eder.

7.5.

Kişilerin bilgileri ve kişisel verileri Yarışmanın gerektirdiği ölçüler çerçevesinde, düzenleyicinin yetkili personeli tarafından tutulacak ve paylaşılabilecektir. Yarışmacı, bu durumu katılım anında kabul edilmiş olur. Üçüncü bir kişinin Yarışmacının bilgilerini kullanması halinde, Düzenleyenin herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır.